บริการถ่ายภาพรับปริญญา

graduation photography service ถ่ายภาพรับปริญญา

บริการถ่ายภาพรับปริญญา วันซ้อม วันจริง นอกสถานที่
ครึ่งวัน     เช้า-บ่าย   ไม่เกิน 4 ชั่วโมง          5,000 bath
เต็มวัน     ไม่เกิน 8 ชั่วโมง                          9,000 bath
สองคนขึ้นไปเพิ่มหัวละ 1,500 bath ไม่เกิน 5 คน
ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามระยะทาง ตามค่าใช้จ่ายจริง
นอกสถานที่ ในภูเก็ต
ครึ่งวัน     เช้า-บ่าย   ไม่เกิน 4 ชั่วโมง          6,000 bath
เต็มวัน     ไม่เกิน 8 ชั่วโมง                          10,000 bath
สองคนขึ้นไปเพิ่มหัวละ 1,500 bath ไม่เกิน 5 คน
ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามระยะทาง ตามค่าใช้จ่ายจริง
ให้ไฟล์ทั้งหมด ปรับแต่ง แสง สี
ไฟล์ขนาดใหญ่ สามารถ อัด ขยายรูปขนาดใหญ่
Paypal

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s