facebook Terms of Service เงื่อนไขการใช้บริการเฟสบุ๊ค ( January 30, 2015 )


รายละเอียดทั้งหมดติดตามอ่านด้านล่างครับ scroll down to read in english version
facebook terms of services

facebook terms of services

เงื่อนไขหลักๆที่ควรรู้ครับ
 • การลงทะเบียนและการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ผู้ใช้ Facebook จะต้องระบุชื่อจริงและข้อมูลจริงของตนเอง และเราต้องการให้คุณช่วยรักษาไว้ซึ่งวิธีปฏิบัตินี้ ต่อไปนี้เป็นปณิธานบางส่วนที่คุณตกลงกับเราเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการดูแล ความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ:
  1. คุณจะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวปลอมใด ๆ บน Facebook หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ให้ใครก็ตามนอกเหนือจากตัวคุณเองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
  2. คุณจะไม่สร้างบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวมากกว่าหนึ่งบัญชี
  3. หากเราปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณจะต้องไม่สร้างบัญชีผู้ใช้อื่นขึ้นมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
  4. คุณจะไม่ใช้ไทม์ไลน์ส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าของคุณเองเป็นหลัก และจะใช้เพจ Facebook เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว
  5. คุณจะไม่ใช้ Facebook หากคุณมีอายุไม่ถึง 13 ปี
  6. คุณจะไม่ใช้ Facebook หากคุณเป็นผู้ต้องหาคดีทางเพศ
  7. คุณจะดูแลให้ข้อมูลติดต่อของคุณมีความแม่นยำและเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
  8. คุณ จะไม่แชร์รหัสผ่านของคุณ (หรือในกรณีที่เป็นผู้พัฒนา จะต้องไม่แชร์รหัสลับของคุณ) ไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือไม่ทำสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อการรักษาความปลอดภัยของบัญชี ผู้ใช้ของคุณ
  9. คุณจะไม่โอนบัญชีผู้ใช้ของคุณ (รวมถึงเพจหรือแอพพลิเคชันใด ๆ ที่คุณดูแล) ให้แก่ใครก็ตามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน
  10. หาก คุณเลือกชื่อผู้ใช้หรือตัวระบุที่คล้ายกันสำหรับบัญชีผู้ใช้หรือเพจของ คุณ เราขอสงวนสิทธิที่จะลบหรือเรียกคืน หากเราพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม (เช่น เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าร้องเรียนเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ที่ดูไม่ใกล้ เคียงกับชื่อจริงของผู้ใช้)
 • การปกป้องสิทธิของบุคคลอื่นเราเคารพสิทธิของผู้อื่นและหวังว่าคุณจะปฏิบัติเช่นเดียวกัน
  1. คุณจะไม่โพสต์เนื้อหาหรือดำเนินการใด ๆ บน Facebook ซึ่งเป็นการละเมิดหรือล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการละเมิดกฎหมาย
  2. เราสามารถลบเนื้อหาหรือข้อมูลใดก็ตามที่คุณโพสต์ลงบน Facebook ได้ หากเราพิจารณาว่าเป็นการละเมิดคำแถลงนี้หรือนโยบายของเรา
  3. เราจัดให้มีเครื่องมือเพื่อช่วยปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้เข้าไปที่หน้าวิธีการรายงานข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเรา
  4. หาก เราลบเนื้อหาของคุณเนื่องด้วยเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นและคุณ เชื่อว่าเราลบออกด้วยความผิดพลาด เราจะเปิดโอกาสให้คุณได้ยื่นคำร้อง
  5. หากคุณละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นซ้ำ ๆ เราจะปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณตามความเหมาะสม
  6. คุณ จะไม่ใช้ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของเรา หรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกันจนน่าสับสน เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้อย่างชัดเจนตามคำแนะนำในการใช้แบรนด์ของเรา หรือได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
  7. หากคุณรวบรวม ข้อมูลจากผู้ใช้ คุณจะต้อง: ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เหล่านั้น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณ (ไม่ใช่ Facebook) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ และโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวที่อธิบายว่ามีข้อมูลใดบ้างที่คุณรวบรวมและ คุณจะใช้งานข้อมูลนั้นอย่างไร
  8. คุณจะไม่โพสต์เอกสารระบุตัวตนของผู้ใดหรือข้อมูลด้านการเงินที่มีความละเอียดอ่อนลงบน Facebook
  9. คุณ จะไม่แท็กผู้ใช้หรือส่งคำเชิญทางอีเมลไปยังผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้โดยที่ไม่ ได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น Facebook มีการนำเสนอเครื่องมือรายงานทางสังคมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถให้คำติชม เกี่ยวกับการแท็กได้

ห้ามโพสต์ภาพโป๊เปลือย

กฎเกณฑ์นี้ระบุว่า ห้ามผู้ใช้โพสต์เนื้อหา ทั้งภาพถ่ายและวิดีโอโป๊เปลือย ที่เปิดให้เห็นอวัยวะเพศชัดเจน ตลอดจนหน้าอกและบั้นท้ายของผู้หญิง ยกเว้นในกรณีที่เป็นไปเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เช่น แม่ให้นมลูก เป็นต้น

ห้ามโพสต์เนื้อหาที่สื่อถึงความรุนแรง

กฎการใช้งานทึ่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ยังอธิบายถึงข้อห้ามในการโพสต์เนื้อหาที่สื่อถึงความรุนแรงทางเพศ การทำร้ายตนเอง ข้อความที่ตั้งใจให้บุคคลใดรู้สึกอับอาย และสร้างความเกลียดชังในสังคม รวมไปถึงห้ามโพสต์ภาพถ่ายและวิดีโอที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลในภาพ เพื่อป้องกันการแบล็กเมล์ และตอบรับกับข้อเรียกร้องของพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่ต้องการความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

ห้ามโพสต์สนับสนุนองค์กรก่อการร้าย

เฟซบุ๊ก ยังห้ามผู้ใช้เปิดใช้งานโปร์ไฟล์และแฟนเพจ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่เป็นภัยต่อสังคม รวมถึงโพสต์เนื้อหาที่แสดงถึงการสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย เช่น กลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย (ไอซิส) หรือสนับสนุนพฤติกรรมของอาชญากร

ไม่บังคับให้ใช้ชื่อตามเอกสารราชการ แต่ให้ใช้ชื่อในชีวิตจริง

เฟซบุ๊กปรับให้ผู้ใช้สามารถใช้ชื่อเรียกจริงในชีวิตประจำวัน หรือเป็นชื่อเรียกที่รู้จักโดยทั่วไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อตามเอกสารราชการ รวมถึงระบุว่า ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานได้เพียงบัญชีเดียว และห้ามปลอมเป็นบุคคลอื่น นอกจากนี้หากต้องการสร้างตัวตนให้กับสัตว์เลี้ยงหรือตัวละครที่ไม่มีอยู่ จริง ให้เปิดใช้บัญชีแบบแฟนเพจเท่านั้น

ทำผิดกฎ เสี่ยงโดนแบนได้

สำหรับหลักเกณฑ์การตรวจสอบนั้น หากผู้ใดพบเนื้อหาที่เข้าข่ายละเมิดข้อห้ามที่ระบุไว้ สามารถรายงานไปยังทีมงานของเฟซบุ๊กได้ โดยทีมงานมีสิทธิ์ที่จะพิจารณา เพื่อลบข้อความออกจากระบบ รวมทั้งสั่งแบนและลบบัญชีผู้ใช้งานได้ทันที

  1. noi-phuketphotographer

   noi-phuketphotographer

รายละเอียดทั้งหมดติดตามอ่านด้านล่างครับ scroll down to read in english version

ข้อตกลงนี้เขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) เมื่อเนื้อหาของฉบับแปลของข้อตกลงนี้มีความขัดแย้งกับฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดถือตามข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษ โปรดทราบว่า ข้อที่ 16 มีการระบุถึงการเปลี่ยนแปลงบางประการที่มีในข้อตกลงทั่วไปสำหรับผู้ใช้ ภายนอกสหรัฐอเมริกา
วันที่แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 มกราคม 2015

คำแถลงสิทธิและความรับผิดชอบ
คำแถลงสิทธิและความรับผิดชอบนี้ (“คำแถลง” ข้อกำหนด” หรือ “SRR”) มาจากหลักการของ Facebook และเป็นข้อกำหนดการให้บริการซึ่งควบคุมความสัมพันธ์ของเรากับผู้ใช้และบุคคล อื่นๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Facebook รวมทั้งตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของ Facebook ซึ่งเราเรียกว่า “บริการของ Facebook” หรือ “บริการ” การใช้งานหรือเข้าถึงบริการของ Facebook หมายความว่าคุณตกลงตามคำแถลงนี้ ตามที่มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวตามหัวข้อที่ 13 ด้านล่าง นอกจากนี้ คุณจะได้พบกับแหล่งข้อมูลที่ส่วนท้ายสุดของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงวิธีการทำงานของ Facebook

เนื่องจาก Facebook ให้บริการด้าน ต่างๆ มากมาย เราจึงอาจจะขอให้คุณพิจารณาและยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งใช้บังคับต่อ ปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับแอพ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เฉพาะเจาะจง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่สัมพันธ์กับแอพ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการนี้จะใช้ควบคุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้แอพ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการดังกล่าวจนถึงระดับที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นขัดแย้งกับ SRR นี้
 1. ความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เราได้ออกแบบนโยบายข้อมูลเพื่อ นำเสนอข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถใช้ Facebook ในการแชร์กับผู้อื่น และวิธีการที่เรารวบรวมและสามารถใช้เนื้อหาและข้อมูลของคุณ เราสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายข้อมูลนี้และใช้นโยบายดังกล่าวเป็นข้อมูลช่วยคุณในการตัดสินใจ
 2. การแชร์เนื้อหาและข้อมูลของคุณคุณเป็นเจ้าของเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่คุณโพสต์บน Facebook และคุณสามารถควบคุมวิธีการแชร์ผ่านทางการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าแอพพลิเคชันของคุณ นอกจากนี้:
  1. สำหรับเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น รูปถ่ายและวิดีโอ (เนื้อหา IP) คุณให้การอนุญาตเราเป็นการเฉพาะดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าแอพพลิเคชันของ คุณ: คุณให้ใบอนุญาตแก่เราซึ่งเป็นแบบไม่เฉพาะตัว ถ่ายโอนได้ ให้ใบอนุญาตต่อได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และครอบคลุมทั่วโลกสำหรับการใช้เนื้อหา IP ใดๆ ที่คุณโพสต์ลงบน Facebook หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับ Facebook (ใบอนุญาต IP) ใบอนุญาต IP นี้จะสิ้นสุดลงเมื่อคุณลบเนื้อหา IP หรือบัญชีผู้ใช้ของคุณออก ยกเว้นในกรณีที่เนื้อหาของคุณถูกแชร์กับผู้อื่นไปแล้วและบุคคลเหล่านั้นไม่ ได้ลบเนื้อหานั้นออก
  2. เมื่อคุณลบเนื้อหา IP ออก เนื้อหานั้นจะถูกลบในลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับการล้างถังเรียกคืน (recycle bin) บนคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม คุณเข้าใจดีว่าเนื้อหาที่ถูกลบออกอาจยังคงมีอยู่ในสำเนาสำรองภายในช่วงระยะ เวลาหนึ่งที่เหมาะสม (แต่จะไม่มีให้แก่ผู้อื่น)
  3. เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชัน แอพพลิเคชันนั้นอาจขออนุญาตคุณเพื่อเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลของคุณ รวมทั้งเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้อื่นแชร์กับคุณ เรากำหนดให้แอพพลิเคชันต่าง ๆ เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ และข้อตกลงที่คุณมีกับแอพพลิเคชันนั้นจะเป็นตัวกำหนดว่าแอพพลิเคชันนั้น สามารถใช้ จัดเก็บ และถ่ายโอนเนื้อหาและข้อมูลนั้นได้อย่างไร (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม รวมถึงวิธีการที่คุณสามารถควบคุมประเภทของข้อมูลที่ผู้อื่นสามารถแชร์กับ แอพพลิเคชัน โปรดอ่านนโยบายข้อมูลและหน้าแพลตฟอร์มของเรา)
  4. เมื่อคุณเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลโดยใช้การตั้งค่าสาธารณะ นั่นหมายความว่าคุณอนุญาตให้ทุกคน รวมทั้งผู้คนนอก Facebook เข้าถึงและใช้งานข้อมูลนั้น ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลนั้นกับคุณ (ได้แก่ ชื่อและรูปประจำตัวของคุณ)
  5. เรายินดีรับฟังคำติชมหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับ Facebook เสมอ แต่คุณจะต้องเข้าใจว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากคำติชมหรือข้อเสนอแนะเหล่านี้ ได้โดยไม่มีข้อผูกพันใดในการที่จะต้องชดใช้ให้คุณสำหรับข้อมูลดังกล่าว (เช่นเดียวกันกับที่คุณไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องเสนอข้อมูลเหล่านี้)
 3. ความปลอดภัยเราใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ Facebook มีความปลอดภัย แต่เราไม่อาจรับประกันความปลอดภัยได้ เราจำเป็นต้องให้คุณช่วยดูแลความปลอดภัยให้แก่ Facebook ซึ่งรวมถึงคุณจะต้องยึดมั่นในการปฏิบัติดังต่อไปนี้:
  1. คุณจะต้องไม่โพสต์การสื่อสารเชิงพาณิชย์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่น สแปม) บน Facebook
  2. คุณจะต้องไม่รวบรวมเนื้อหาหรือข้อมูลของผู้ใช้ หรือเข้าถึง Facebook โดยใช้วิธีการอัตโนมัติ (เช่น การใช้บอท โรบอท สไปเดอร์ หรือสเครเปอร์) โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเราล่วงหน้า
  3. คุณจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตลาดแบบเครือข่ายที่ผิดกฎหมายบน Facebook เช่น แชร์แบบลูกโซ่
  4. คุณจะต้องไม่อัพโหลดไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
  5. คุณจะต้องไม่ขอข้อมูลการเข้าสู่ระบบหรือเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ที่เป็นของบุคคลอื่น
  6. คุณจะต้องไม่กลั่นแกล้ง ขมขู่ หรือคุกคามผู้ใช้รายอื่นใด
  7. คุณจะต้องไม่โพสต์เนื้อหาที่: เป็นคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง คุกคาม หรือลามกอนาจาร ยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือมีภาพเปลือยหรือภาพความรุนแรงหรือมีความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม
  8. คุณจะต้องไม่พัฒนาหรือให้บริการแอพพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่มีเนื้อหา เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ การนัดออกเดท หรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่อื่น ๆ (รวมทั้งโฆษณา) โดยที่ไม่มีการจำกัดตามอายุที่เหมาะสม
  9. คุณจะต้องไม่ใช้ Facebook เพื่อทำสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เป็นอันตราย หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ
  10. คุณจะไม่ทำสิ่งใดที่อาจทำให้การทำงานหรือรูปลักษณ์ที่เหมาะสมของ Facebook ต้องเสียหาย รับภาระมากเกินไป หรือถูกทำลาย เช่น การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ หรือการเข้าไปรบกวนการแสดงเพจ หรือฟังก์ชันการทำงานอื่น ๆ ของ Facebook
  11. คุณจะไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการละเมิดคำแถลงนี้หรือนโยบายของเรา
 4. การลงทะเบียนและการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ผู้ใช้ Facebook จะต้องระบุชื่อจริงและข้อมูลจริงของตนเอง และเราต้องการให้คุณช่วยรักษาไว้ซึ่งวิธีปฏิบัตินี้ ต่อไปนี้เป็นปณิธานบางส่วนที่คุณตกลงกับเราเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการดูแล ความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ:
  1. คุณจะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวปลอมใด ๆ บน Facebook หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ให้ใครก็ตามนอกเหนือจากตัวคุณเองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
  2. คุณจะไม่สร้างบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวมากกว่าหนึ่งบัญชี
  3. หากเราปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณจะต้องไม่สร้างบัญชีผู้ใช้อื่นขึ้นมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
  4. คุณจะไม่ใช้ไทม์ไลน์ส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าของคุณเองเป็นหลัก และจะใช้เพจ Facebook เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว
  5. คุณจะไม่ใช้ Facebook หากคุณมีอายุไม่ถึง 13 ปี
  6. คุณจะไม่ใช้ Facebook หากคุณเป็นผู้ต้องหาคดีทางเพศ
  7. คุณจะดูแลให้ข้อมูลติดต่อของคุณมีความแม่นยำและเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
  8. คุณจะไม่แชร์รหัสผ่านของคุณ (หรือในกรณีที่เป็นผู้พัฒนา จะต้องไม่แชร์รหัสลับของคุณ) ไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือไม่ทำสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อการรักษาความปลอดภัยของบัญชี ผู้ใช้ของคุณ
  9. คุณจะไม่โอนบัญชีผู้ใช้ของคุณ (รวมถึงเพจหรือแอพพลิเคชันใด ๆ ที่คุณดูแล) ให้แก่ใครก็ตามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน
  10. หากคุณเลือกชื่อผู้ใช้หรือตัวระบุที่คล้ายกันสำหรับบัญชีผู้ใช้หรือเพจของ คุณ เราขอสงวนสิทธิที่จะลบหรือเรียกคืน หากเราพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม (เช่น เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าร้องเรียนเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ที่ดูไม่ใกล้ เคียงกับชื่อจริงของผู้ใช้)
 5. การปกป้องสิทธิของบุคคลอื่นเราเคารพสิทธิของผู้อื่นและหวังว่าคุณจะปฏิบัติเช่นเดียวกัน
  1. คุณจะไม่โพสต์เนื้อหาหรือดำเนินการใด ๆ บน Facebook ซึ่งเป็นการละเมิดหรือล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการละเมิดกฎหมาย
  2. เราสามารถลบเนื้อหาหรือข้อมูลใดก็ตามที่คุณโพสต์ลงบน Facebook ได้ หากเราพิจารณาว่าเป็นการละเมิดคำแถลงนี้หรือนโยบายของเรา
  3. เราจัดให้มีเครื่องมือเพื่อช่วยปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้เข้าไปที่หน้าวิธีการรายงานข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเรา
  4. หากเราลบเนื้อหาของคุณเนื่องด้วยเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นและคุณ เชื่อว่าเราลบออกด้วยความผิดพลาด เราจะเปิดโอกาสให้คุณได้ยื่นคำร้อง
  5. หากคุณละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นซ้ำ ๆ เราจะปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณตามความเหมาะสม
  6. คุณจะไม่ใช้ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของเรา หรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกันจนน่าสับสน เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้อย่างชัดเจนตามคำแนะนำในการใช้แบรนด์ของเรา หรือได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
  7. หากคุณรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ คุณจะต้อง: ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เหล่านั้น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณ (ไม่ใช่ Facebook) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ และโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวที่อธิบายว่ามีข้อมูลใดบ้างที่คุณรวบรวมและ คุณจะใช้งานข้อมูลนั้นอย่างไร
  8. คุณจะไม่โพสต์เอกสารระบุตัวตนของผู้ใดหรือข้อมูลด้านการเงินที่มีความละเอียดอ่อนลงบน Facebook
  9. คุณจะไม่แท็กผู้ใช้หรือส่งคำเชิญทางอีเมลไปยังผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้โดยที่ไม่ ได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น Facebook มีการนำเสนอเครื่องมือรายงานทางสังคมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถให้คำติชม เกี่ยวกับการแท็กได้
 6. โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่น ๆ
  1. ในปัจจุบัน เราจัดให้มีบริการบนมือถือฟรี แต่โปรดทราบว่าจะยังคงมีการคิดอัตราราคาและค่าธรรมเนียมตามปกติจากผู้ให้ บริการของคุณ เช่น ค่าบริการการส่งข้อความและค่าบริการข้อมูล
  2. ในกรณีที่คุณเปลี่ยนหรือยกเลิกการใช้งานหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณจะต้องทำการอัพเดตข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณบน Facebook ภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อความของคุณจะไม่ถูกส่งไปยังบุคคลที่มีเบอร์โทรศัพท์เก่าของคุณ
  3. คุณยินยอมและให้สิทธิทั้งหมดที่จำเป็นในการทำให้ผู้ใช้สามารถซิงค์อุปกรณ์ ของตนกับข้อมูลที่ตนสามารถมองเห็นได้บน Facebook (รวมทั้งผ่านแอพพลิเคชัน)
 7. การชำระเงินหากคุณชำระเงินบน Facebook หมายความว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการชำระเงินของเรา เว้นแต่จะมีการระบุไว้ว่าให้ใช้เงื่อนไขอื่น
 8. ข้อกำหนดพิเศษที่บังคับใช้กับผู้พัฒนา/ผู้ให้บริการแอพพลิเคชันและเว็บไซต์ หากคุณเป็นผู้พัฒนาหรือผู้ปฏิบัติงานกับแอพพลิเคชันหรือเว็บไซต์บนแพลตฟอร์มหรือหากคุณใช้โซเชียลปลั๊กอิน คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายแพลตฟอร์มของ Facebook
 9. เกี่ยวกับโฆษณาและเนื้อหาทางการค้าอื่นที่จัดให้มีหรือได้รับการพัฒนาโดย Facebook

  เป้าหมายของเราคือการนำเสนอโฆษณาและเนื้อหาในเชิงพาณิชย์หรือเนื้อหาที่ได้ รับการสนับสนุนซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้ลงโฆษณาของเรา เพื่อช่วยเราดำเนินการดังกล่าว คุณตกลงดังต่อไปนี้:

  1. คุณอนุญาตให้เราใช้ชื่อ รูปประจำตัว เนื้อหา และข้อมูลของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเชิงพาณิชย์ เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (เช่น แบรนด์ที่คุณถูกใจ) ซึ่งเราเป็นผู้จัดหาหรือพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น ในที่นี้หมายความว่าคุณอนุญาตให้ธุรกิจหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ชำระเงินให้ แก่เราสำหรับการแสดงชื่อและ/หรือรูปประจำตัวของคุณร่วมกับเนื้อหาหรือข้อมูล ของคุณ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการชดใช้ใด ๆ ให้แก่คุณ หากคุณได้เลือกกลุ่มผู้เข้าชมไว้โดยเฉพาะสำหรับเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณ เราจะเคารพทางเลือกของคุณเมื่อเราใช้งาน
  2. เราจะไม่ให้เนื้อหาหรือข้อมูลของคุณแก่ผู้ลงโฆษณาโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ
  3. คุณเข้าใจดีว่าเราอาจไม่สามารถระบุถึงบริการและการสื่อสารที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะนี้ได้เสมอ
 10. ข้อกำหนดพิเศษที่บังคับใช้กับผู้ลงโฆษณา หากคุณใช้อินเตอร์เฟซการสร้างโฆษณาด้วยตนเองของเราในการสร้าง ส่ง และ/หรือนำเสนอโฆษณาใด ๆ หรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนหรือเนื้อหาในเชิงพาณิชย์ (รวมเรียกว่า “อินเตอร์เฟซการสร้างโฆษณา”) หมายความว่าคุณตกลงตามข้อตกลงการโฆษณาด้วยตนเองของเรา นอกจากนี้ โฆษณาหรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนหรือเนื้อหา อย่างอื่นบน Facebook หรือเครือข่ายสื่อเผยแพร่ของเราจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการโฆษณาของเรา
 11. ข้อกำหนดพิเศษที่บังคับใช้กับเพจหากคุณสร้างหรือจัดการเพจ Facebook หรือจัดโปรโมชั่น หรือนำเสนอข้อเสนอจากเพจของคุณ หมายความว่าคุณตกลงตามเงื่อนไขของเพจของเรา
 12. ข้อกำหนดพิเศษที่บังคับใช้กับซอฟต์แวร์
   1. หากคุณดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟต์แวร์ของเรา เช่น ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลน แอพ หรือปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ หมายความว่าคุณยอมรับว่าซอฟต์แวร์นั้นอาจมีการดาวน์โหลดและติดตั้งการ อัพเกรด การอัพเดต และคุณลักษณะเพิ่มเติมจากเราได้เป็นครั้งคราว เพื่อเป็นการปรับปรุง เสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
   2. คุณจะไม่ทำการดัดแปลง สร้างงานลอกเลียน แยกส่วน หรือพยายามที่จะแยกรหัสต้นทางจากเรา เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนให้ดำเนินการดังกล่าวภายใต้สิทธิการใช้ งานแบบเปิดแหล่งที่มา หรือเราเป็นผู้ให้การอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่คุณ
 13. การแก้ไขเพิ่มเติม
  1. เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่เราจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับข้อตกลงเหล่านี้ และจะให้โอกาสคุณได้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงที่ปรับปรุง ใหม่ก่อนที่คุณจะใช้บริการของเราต่อไป
  2. หากเราทำการเปลี่ยนแปลงนโยบาย นโยบายหรือข้อตกลงอื่นที่ถูกอ้างอิงถึงภายในหรือรวมอยู่ในคำแถลงนี้ เราจะจัดให้มีประกาศบนหน้าการกำกับดูแลไซต์
  3. การที่คุณใช้บริการของ Facebook ต่อไป หลังจากที่มีประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลง นโยบายหรือแนวทางของเรา เป็นการแสดงว่าคุณยอมรับในข้อตกลงหรือนโยบายที่ปรับปรุงใหม่ของเรา
 14. การยกเลิกหากคุณฝ่าฝืนตัวบทและเจตนารมณ์ของคำแถลงนี้ หรือทำให้เกิดความเสี่ยงหรือทำให้เรามีความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย เราอาจหยุดการนำเสนอ Facebook ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่คุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล หรือแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไปที่คุณพยายามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณยังสามารถลบบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือปิดใช้งานแอพพลิเคชันของคุณได้ตลอดเวลา ในกรณีเหล่านี้ทั้งหมด คำแถลงนี้จะสิ้นสุดลง แต่ข้อกำหนดดังต่อไปนี้จะยังคงนำมาใช้: 2.2, 2.4, 3 – 5, 9.3 และ 14 – 18
 15. ข้อพิพาท
  1. คุณจะดำเนินการแก้ไขข้อเรียกร้อง สาเหตุของการกระทำ หรือข้อพิพาท (ข้อเรียกร้อง) ใดก็ตามที่คุณมีกับเรา อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับคำแถลงนี้หรือ Facebook แต่เฉพาะในศาลแขวงของสหรัฐอเมริกาสำหรับเขตทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียหรือ ศาลมลรัฐที่ตั้งอยู่ในซานมาเทโอเคาน์ตี้เท่านั้น และคุณตกลงที่จะยื่นเรื่องให้แก่เขตอำนาจตามหลักบุคคลของศาลเหล่านี้ เพื่อจุดประสงค์ในการฟ้องร้องคดีสำหรับข้อเรียกร้องทั้งหมดเหล่านี้ กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียจะครอบคลุมคำแถลงนี้ รวมถึงข้อเรียกร้องใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเรา โดยไม่สำคัญว่าจะมีความขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎหมายหรือไม่
  2. หากใครก็ตามมีข้อเรียกร้องต่อเราโดยที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำ การยินยอม หรือข้อมูลของคุณบน Facebook คุณจะเป็นผู้ชดใช้และมิให้เราต้องรับผิดชอบอันเนื่องมาจากและเกี่ยวกับค่า เสียหาย การสูญเสีย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าในประเภทใด (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เหมาะสม) ที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนี้ ถึงแม้ว่าเราจะมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ แต่เราก็ไม่อาจควบคุมหรือชี้นำการกระทำของผู้ใช้บน Facebook ได้ และไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งหรือแชร์บน Facebook เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลที่ล่วงละเมิด ไม่เหมาะสม ลามก ผิดกฎหมาย หรือไม่น่าพึงประสงค์ที่คุณอาจประสบบน Facebook ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของผู้ใช้รายใดก็ตามของ Facebook ไม่ว่าบนระบบออนไลน์หรือออฟไลน์
  3. เราพยายามที่จะดูแลประสิทธิภาพของ FACEBOOK ดำเนินการให้ปราศจากจุดบกพร่อง และมีความปลอดภัย แต่คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสี่ยงจากการใช้งานของคุณเอง เราจัดให้มี FACEBOOK ในรูปแบบที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการให้การรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งาน ได้ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ เราไม่รับรองว่า FACEBOOK จะมีความมั่นคง ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือ FACEBOOK จะทำงานได้เสมอโดยที่ไม่มีการขัดข้อง ความล่าช้า หรือข้อบกพร่อง FACEBOOK ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ เนื้อหา ข้อมูล หรือข้อมูลของบุคคลที่สาม และคุณให้เรา กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของเราเป็นอิสระจากข้อเรียกร้องและค่าเสียหายใดก็ตาม ทั้งที่เป็นที่รู้จักและไม่รู้จัก อันเกิดขึ้นจากหรือเชื่อมโยงในทางใดก็ตามกับข้อเรียกร้องใดก็ตามที่คุณมีต่อ บุคคลที่สามดังกล่าวข้างต้น หากคุณเป็นพลเมืองของแคลิฟอร์เนีย คุณสละสิทธิ์ตามมาตรา 1542 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งระบุว่า: การปลดหนี้ทั่วไปไม่ได้ขยายถึงข้อเรียกร้องที่เจ้าหนี้ไม่รู้หรือสงสัยว่ามี อยู่เพื่อผลประโยชน์ของตนในเวลาที่ทำการปลดหนี้ ซึ่งหากตนทราบ จะกระทบต่อการชำระหนี้ของตนกับลูกหนี้อย่างมีนัยสำคัญ เราจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับการสูญเสียกำไร หรือค่าเสียหายอื่น ๆ ที่ต่อเนื่อง ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาอันเกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับ คำแถลงนี้หรือ FACEBOOK แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดค่าเสียหายเหล่านี้ แล้วก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของเราซึ่งเกิดจากคำแถลงนี้หรือ FACEBOOK จะมีขอบเขตไม่มากเกินกว่าหนึ่งร้อยดอลลาร์ (100 ดอลลาร์) หรือจำนวนที่คุณได้จ่ายให้แก่เราในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่ยินยอมให้มีการจำกัด หรือการยกเว้นความรับผิด หรือค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือค่าเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ดังนั้น การจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่นำมาบังคับใช้กับคุณ ในกรณีเช่นนี้ ความรับผิดของ FACEBOOK จะจำกัดอยู่เพียงระดับสูงสุดซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต
 16. ข้อกำหนดพิเศษที่บังคับใช้กับผู้ใช้ภายนอกสหรัฐอเมริกาเราทุ่มเทในการสร้างชุมชนทั่วโลกด้วยมาตรฐานเดียวกันสำหรับทุกคน แต่เราก็พยายามเคารพกฎหมายท้องถิ่นด้วยในขณะเดียวกัน ข้อกำหนดดังต่อไปนี้บังคับใช้กับผู้ใช้และผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ซึ่งมีการ โต้ตอบกับ Facebook อยู่ภายนอกสหรัฐอเมริกา:
  1. คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังสหรัฐอเมริกาและได้รับการประมวลผลในสหรัฐอเมริกา
  2. หากคุณอยู่ในประเทศที่สหรัฐอเมริกามีการห้ามสินค้า หรือมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ (Specially Designated Nationals) ของกระทรวงการคลังแห่งสหรัฐอเมริกา คุณจะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมทางการค้าบน Facebook (เช่น การโฆษณาหรือการชำระเงิน) หรือให้บริการแอพพลิเคชันบนแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ คุณจะไม่ใช้ Facebook หากคุณถูกห้ามมิให้รับสินค้า บริการ หรือซอฟต์แวร์ที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา
  3. ดูข้อตกลงเฉพาะบางประการที่บังคับใช้เฉพาะกับผู้ใช้ชาวเยอรมัน ที่นี่
 17. คำนิยาม
  1. คำว่า “Facebook” หรือ “บริการ Facebook” หมายถึงคุณสมบัติหรือบริการที่เราจัดเตรียมให้ใช้งาน อันได้แก่ ผ่านทาง (ก) เว็บไซต์ของเราที่ http://www.facebook.com และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นแบรนด์ Facebook หรือแบรนด์ร่วม (รวมถึงโดเมนย่อย เวอร์ชันนานาชาติ วิดเจ็ต และเวอร์ชันบนโทรศัพท์มือถือ); (ข) แพลตฟอร์มของเรา; (ค) ปลั๊กอินทางสังคม เช่น ปุ่มถูกใจ ปุ่มแชร์ และข้อเสนออื่นๆ ในลักษณะนี้ (ง) สื่อ แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ซอฟต์แวร์ (เช่น แถบเครื่องมือ) อุปกรณ์ หรือเครือข่ายอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือพัฒนาขึ้นในภายหลัง Facebook ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดตามวิจารณญาณของทางบริษัทว่าแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการบางอย่างของเราจะใช้ข้อตกลงอย่างอื่น มิใช่ข้อตกลงเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบฉบับนี้
  2. คำว่า “แพลตฟอร์ม” เราหมายถึง ชุด API และบริการ (เช่น เนื้อหา) ที่ช่วยให้ผู้อื่น รวมทั้งผู้พัฒนาแอพพลิเคชันและผู้ให้บริการเว็บไซต์ สามารถดึงข้อมูลจาก Facebook หรือให้ข้อมูลแก่เราได้
  3. คำว่า “ข้อมูล” เราหมายถึง ข้อเท็จจริงและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับตัวคุณ รวมถึงการกระทำต่าง ๆ ของผู้ใช้และผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ที่มีการโต้ตอบกับ Facebook
  4. คำว่า “เนื้อหา” เราหมายถึง สิ่งใดก็ตามที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นโพสต์ จัดหามา หรือแชร์โดยใช้บริการของ Facebook
  5. คำว่า “ข้อมูล” หรือ “ข้อมูลผู้ใช้” หรือ “ข้อมูลของผู้ใช้” เราหมายถึง ข้อมูลใดก็ตาม รวมทั้งเนื้อหาของผู้ใช้หรือข้อมูลที่คุณหรือบุคคลที่สามสามารถดึงจาก Facebook หรือจัดหาให้แก่ Facebook ผ่านทางแพลตฟอร์ม
  6. คำว่า “โพสต์” เราหมายถึง โพสต์บน Facebook หรือการทำให้มีขึ้นโดยใช้ Facebook
  7. คำว่า “ใช้” เราหมายถึง การใช้ รัน คัดลอก จัดแสดงหรือแสดงต่อสาธารณะ เผยแพร่ แก้ไข แปล และสร้างงานที่ลอกเลียนขึ้นมา
  8. คำว่า “แอพพลิเคชัน” เราหมายถึงแอพพลิเคชันหรือเว็บไซต์ใดก็ตามที่ใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมทั้งสิ่งอื่นใดที่ได้รับในปัจจุบันหรือได้รับข้อมูลจากเรามาโดยตลอด หากคุณไม่ได้เข้าถึงแพลตฟอร์มอีกต่อไป แต่ไม่ได้ลบข้อมูลทั้งหมดออกจากเรา คำว่า แอพพลิคชัน จะนำมาใช้จนกว่าที่คุณจะลบข้อมูลนั้นออก
  9. คำว่า “เครื่องหมายการค้า” เราหมายถึง รายการเครื่องหมายการค้าที่ระบุไว้ที่นี่
 18. อื่น ๆ
  1. หากคุณเป็นพลเมืองของหรือมีสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา คำแถลงนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ Facebook, Inc. หรือมิเช่นนั้น คำแถลงนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ Facebook Ireland Limited การอ้างอิงถึง “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา” หมายความถึง Facebook, Inc. หรือ Facebook Ireland Limited อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม
  2. คำแถลงนี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ Facebook และแทนที่ข้อตกลงใดก็ตามที่มีก่อนหน้านี้
  3. หากพบว่าส่วนใดก็ตามของคำแถลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่
  4. หากเราไม่ได้บังคับใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของคำแถลงนี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
  5. การแก้ไขหรือการสละสิทธิ์ใดก็ตามในคำแถลงนี้จะต้องดำเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและลงชื่อโดยเรา
  6. คุณจะไม่โอนสิทธิหรือข้อผูกพันของคุณภายใต้คำแถลงนี้ให้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเรา
  7. สิทธิและข้อผูกพันของเราทั้งหมดภายใต้คำแถลงนี้สามารถมอบหมายได้โดยอิสระโดย เรา เมื่อเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการจำหน่ายทรัพย์สิน หรือโดยการดำเนินการตามกฎหมายหรือหนทางอื่นใด
  8. ไม่มีส่วนใดในคำแถลงนี้ที่จะขัดขวางไม่ให้เราปฏิบัติตามกฎหมายได้
  9. คำแถลงนี้ไม่ใช่การมอบสิทธิในการได้รับประโยชน์ให้แก่บุคคลที่สาม
  10. เราขอสงวนสิทธิทุกประการที่ไม่ได้มีการมอบให้แก่คุณอย่างชัดแจ้ง
  11. คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดเมื่อใช้หรือเข้าถึง Facebook

การใช้งานหรือการเข้าถึงบริการของ Facebook หมายความว่าคุณตกลงให้เราสามารถเก็บรวบรวมและใช้งานเนื้อหาและข้อมูลดังข้างต้นได้ตามนโยบายข้อมูลซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว คุณยังสามารถดูเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน Facebook ของคุณ:
 • ข้อกำหนดการชำระเงิน: ข้อตกลงเพิ่มเติมเหล่านี้นำมาบังคับใช้กับการชำระเงินทั้งหมดที่กระทำบนหรือผ่านทาง Facebook เว้นแต่จะมีการระบุให้ใช้ข้อตกลงอื่น
 • หน้าแพลตฟอร์ม: หน้านี้ช่วยให้คุณเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเพิ่ม แอพพลิเคชันของบุคคลภายนอก หรือใช้ Facebook Connect รวมถึงวิธีการที่บุคคลภายนอกอาจใช้ในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลของคุณ
 • นโยบายแพลตฟอร์ม Facebook: หลักเกณฑ์เหล่านี้แสดงถึงนโยบายต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับแอพพลิเชัน รวมทั้งไซต์ Connect
 • แนวทางปฏิบัติในการโฆษณา: หลักเกณฑ์เหล่านี้แสดงถึงนโยบายต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับโฆษณาที่มีตำแหน่งอยู่บน Facebook
 • ข้อกำหนดโฆษณาแบบบริการตนเอง: ข้อตกลงเหล่านี้บังคับใช้เมื่อคุณใช้อินเตอร์เฟซการโฆษณาด้วยตนเองเพื่อ สร้าง ส่ง หรือแสดงโฆษณาหรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนหรือ เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนใดๆ
 • นโยบายการทำโปรโมชั่น: หลักเกณฑ์เหล่านี้แสดงถึงนโยบายที่นำมาใช้หากคุณจัดให้มีการประกวด การชิงโชค และโปรโมชั่นประเภทอื่น ๆ บน Facebook
 • ทรัพยากรแบรนด์ของ Facebook: หลักเกณฑ์เหล่านี้แสดงถึงนโยบายที่นำมาใช้เมื่อใช้เครื่องหมายการค้า โลโก้ และภาพหน้าจอของ Facebook
 • เงื่อนไขของเพจ: แนวทางเหล่านี้ใช้บังคับกับการที่คุณใช้เพจ Facebook
 • มาตรฐานชุมชน: แนวทางเหล่านี้แสดงถึงความคาดหมายของเราเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณโพสต์ไปยัง Facebook และกิจกรรมของคุณบน Facebook

This agreement was written in English (US). To the extent any translated version of this agreement conflicts with the English version, the English version controls.  Please note that Section 16 contains certain changes to the general terms for users outside the United States.
Date of Last Revision: January 30, 2015

Statement of Rights and Responsibilities
This Statement of Rights and Responsibilities (“Statement,” “Terms,” or “SRR”) derives from the Facebook Principles, and is our terms of service that governs our relationship with users and others who interact with Facebook, as well as Facebook brands, products and services, which we call the “Facebook Services” or “Services”. By using or accessing the Facebook Services, you agree to this Statement, as updated from time to time in accordance with Section 13 below. Additionally, you will find resources at the end of this document that help you understand how Facebook works.

Because Facebook provides a wide range of Services, we may ask you to review and accept supplemental terms that apply to your interaction with a specific app, product, or service. To the extent those supplemental terms conflict with this SRR, the supplemental terms associated with the app, product, or service govern with respect to your use of such app, product or service to the extent of the conflict.
 1. PrivacyYour privacy is very important to us. We designed our Data Policy to make important disclosures about how you can use Facebook to share with others and how we collect and can use your content and information. We encourage you to read the Data Policy, and to use it to help you make informed decisions.
 2. Sharing Your Content and InformationYou own all of the content and information you post on Facebook, and you can control how it is shared through your privacy and application settings. In addition:
  1. For content that is covered by intellectual property rights, like photos and videos (IP content), you specifically give us the following permission, subject to your privacy and application settings: you grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use any IP content that you post on or in connection with Facebook (IP License). This IP License ends when you delete your IP content or your account unless your content has been shared with others, and they have not deleted it.
  2. When you delete IP content, it is deleted in a manner similar to emptying the recycle bin on a computer. However, you understand that removed content may persist in backup copies for a reasonable period of time (but will not be available to others).
  3. When you use an application, the application may ask for your permission to access your content and information as well as content and information that others have shared with you.  We require applications to respect your privacy, and your agreement with that application will control how the application can use, store, and transfer that content and information.  (To learn more about Platform, including how you can control what information other people may share with applications, read our Data Policy and Platform Page.)
  4. When you publish content or information using the Public setting, it means that you are allowing everyone, including people off of Facebook, to access and use that information, and to associate it with you (i.e., your name and profile picture).
  5. We always appreciate your feedback or other suggestions about Facebook, but you understand that we may use your feedback or suggestions without any obligation to compensate you for them (just as you have no obligation to offer them).
 3. SafetyWe do our best to keep Facebook safe, but we cannot guarantee it. We need your help to keep Facebook safe, which includes the following commitments by you:
  1. You will not post unauthorized commercial communications (such as spam) on Facebook.
  2. You will not collect users’ content or information, or otherwise access Facebook, using automated means (such as harvesting bots, robots, spiders, or scrapers) without our prior permission.
  3. You will not engage in unlawful multi-level marketing, such as a pyramid scheme, on Facebook.
  4. You will not upload viruses or other malicious code.
  5. You will not solicit login information or access an account belonging to someone else.
  6. You will not bully, intimidate, or harass any user.
  7. You will not post content that: is hate speech, threatening, or pornographic; incites violence; or contains nudity or graphic or gratuitous violence.
  8. You will not develop or operate a third-party application containing alcohol-related, dating or other mature content (including advertisements) without appropriate age-based restrictions.
  9. You will not use Facebook to do anything unlawful, misleading, malicious, or discriminatory.
  10. You will not do anything that could disable, overburden, or impair the proper working or appearance of Facebook, such as a denial of service attack or interference with page rendering or other Facebook functionality.
  11. You will not facilitate or encourage any violations of this Statement or our policies.
 4. Registration and Account SecurityFacebook users provide their real names and information, and we need your help to keep it that way. Here are some commitments you make to us relating to registering and maintaining the security of your account:
  1. You will not provide any false personal information on Facebook, or create an account for anyone other than yourself without permission.
  2. You will not create more than one personal account.
  3. If we disable your account, you will not create another one without our permission.
  4. You will not use your personal timeline primarily for your own commercial gain, and will use a Facebook Page for such purposes.
  5. You will not use Facebook if you are under 13.
  6. You will not use Facebook if you are a convicted sex offender.
  7. You will keep your contact information accurate and up-to-date.
  8. You will not share your password (or in the case of developers, your secret key), let anyone else access your account, or do anything else that might jeopardize the security of your account.
  9. You will not transfer your account (including any Page or application you administer) to anyone without first getting our written permission.
  10. If you select a username or similar identifier for your account or Page, we reserve the right to remove or reclaim it if we believe it is appropriate (such as when a trademark owner complains about a username that does not closely relate to a user’s actual name).
 5. Protecting Other People’s RightsWe respect other people’s rights, and expect you to do the same.
  1. You will not post content or take any action on Facebook that infringes or violates someone else’s rights or otherwise violates the law.
  2. We can remove any content or information you post on Facebook if we believe that it violates this Statement or our policies.
  3. We provide you with tools to help you protect your intellectual property rights. To learn more, visit our How to Report Claims of Intellectual Property Infringement page.
  4. If we remove your content for infringing someone else’s copyright, and you believe we removed it by mistake, we will provide you with an opportunity to appeal.
  5. If you repeatedly infringe other people’s intellectual property rights, we will disable your account when appropriate.
  6. You will not use our copyrights or Trademarks or any confusingly similar marks, except as expressly permitted by our Brand Usage Guidelines or with our prior written permission.
  7. If you collect information from users, you will: obtain their consent, make it clear you (and not Facebook) are the one collecting their information, and post a privacy policy explaining what information you collect and how you will use it.
  8. You will not post anyone’s identification documents or sensitive financial information on Facebook.
  9. You will not tag users or send email invitations to non-users without their consent. Facebook offers social reporting tools to enable users to provide feedback about tagging.
 6. Mobile and Other Devices
  1. We currently provide our mobile services for free, but please be aware that your carrier’s normal rates and fees, such as text messaging and data charges, will still apply.
  2. In the event you change or deactivate your mobile telephone number, you will update your account information on Facebook within 48 hours to ensure that your messages are not sent to the person who acquires your old number.
  3. You provide consent and all rights necessary to enable users to sync (including through an application) their devices with any information that is visible to them on Facebook.
 7. PaymentsIf you make a payment on Facebook, you agree to our Payments Terms unless it is stated that other terms apply.
 8. Special Provisions Applicable to Developers/Operators of Applications and Websites If you are a developer or operator of a Platform application or website or if you use Social Plugins, you must comply with the Facebook Platform Policy.
 9. About Advertisements and Other Commercial Content Served or Enhanced by Facebook

  Our goal is to deliver advertising and other commercial or sponsored content that is valuable to our users and advertisers. In order to help us do that, you agree to the following:

  1. You give us permission to use your name, profile picture, content, and information in connection with commercial, sponsored, or related content (such as a brand you like) served or enhanced by us. This means, for example, that you permit a business or other entity to pay us to display your name and/or profile picture with your content or information, without any compensation to you. If you have selected a specific audience for your content or information, we will respect your choice when we use it.
  2. We do not give your content or information to advertisers without your consent.
  3. You understand that we may not always identify paid services and communications as such.
 10. Special Provisions Applicable to Advertisers If you use our self-service advertising creation interfaces for creation, submission and/or delivery of any advertising or other commercial or sponsored activity or content (collectively, the “Self-Serve Ad Interfaces”), you agree to our Self-Serve Ad Terms. In addition, your advertising or other commercial or sponsored activity or content placed on Facebook or our publisher network will comply with our Advertising Guidelines.
 11. Special Provisions Applicable to PagesIf you create or administer a Page on Facebook, or run a promotion or an offer from your Page, you agree to our Pages Terms.
 12. Special Provisions Applicable to Software
   1. If you download or use our software, such as a stand-alone software product, an app, or a browser plugin, you agree that from time to time, the software may download and install upgrades, updates and additional features from us in order to improve, enhance, and further develop the software.
   2. You will not modify, create derivative works of, decompile, or otherwise attempt to extract source code from us, unless you are expressly permitted to do so under an open source license, or we give you express written permission.
 13. Amendments
  1. We’ll notify you before we make changes to these terms and give you the opportunity to review and comment on the revised terms before continuing to use our Services.
  2. If we make changes to policies, guidelines or other terms referenced in or incorporated by this Statement, we may provide notice on the Site Governance Page.
  3. Your continued use of the Facebook Services, following notice of the changes to our terms, policies or guidelines, constitutes your acceptance of our amended terms, policies or guidelines.
 14. TerminationIf you violate the letter or spirit of this Statement, or otherwise create risk or possible legal exposure for us, we can stop providing all or part of Facebook to you. We will notify you by email or at the next time you attempt to access your account. You may also delete your account or disable your application at any time. In all such cases, this Statement shall terminate, but the following provisions will still apply: 2.2, 2.4, 3-5, 9.3, and 14-18.
 15. Disputes
  1. You will resolve any claim, cause of action or dispute (claim) you have with us arising out of or relating to this Statement or Facebook exclusively in the U.S. District Court for the Northern District of California or a state court located in San Mateo County, and you agree to submit to the personal jurisdiction of such courts for the purpose of litigating all such claims. The laws of the State of California will govern this Statement, as well as any claim that might arise between you and us, without regard to conflict of law provisions.
  2. If anyone brings a claim against us related to your actions, content or information on Facebook, you will indemnify and hold us harmless from and against all damages, losses, and expenses of any kind (including reasonable legal fees and costs) related to such claim. Although we provide rules for user conduct, we do not control or direct users’ actions on Facebook and are not responsible for the content or information users transmit or share on Facebook. We are not responsible for any offensive, inappropriate, obscene, unlawful or otherwise objectionable content or information you may encounter on Facebook. We are not responsible for the conduct, whether online or offline, of any user of Facebook.
  3. WE TRY TO KEEP FACEBOOK UP, BUG-FREE, AND SAFE, BUT YOU USE IT AT YOUR OWN RISK. WE ARE PROVIDING FACEBOOK AS IS WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. WE DO NOT GUARANTEE THAT FACEBOOK WILL ALWAYS BE SAFE, SECURE OR ERROR-FREE OR THAT FACEBOOK WILL ALWAYS FUNCTION WITHOUT DISRUPTIONS, DELAYS OR IMPERFECTIONS. FACEBOOK IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACTIONS, CONTENT, INFORMATION, OR DATA OF THIRD PARTIES, AND YOU RELEASE US, OUR DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AND AGENTS FROM ANY CLAIMS AND DAMAGES, KNOWN AND UNKNOWN, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH ANY CLAIM YOU HAVE AGAINST ANY SUCH THIRD PARTIES. IF YOU ARE A CALIFORNIA RESIDENT, YOU WAIVE CALIFORNIA CIVIL CODE §1542, WHICH SAYS: A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS OR HER FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM OR HER MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS OR HER SETTLEMENT WITH THE DEBTOR. WE WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ANY LOST PROFITS OR OTHER CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS STATEMENT OR FACEBOOK, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. OUR AGGREGATE LIABILITY ARISING OUT OF THIS STATEMENT OR FACEBOOK WILL NOT EXCEED THE GREATER OF ONE HUNDRED DOLLARS ($100) OR THE AMOUNT YOU HAVE PAID US IN THE PAST TWELVE MONTHS. APPLICABLE LAW MAY NOT ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY OR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. IN SUCH CASES, FACEBOOK’S LIABILITY WILL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
 16. Special Provisions Applicable to Users Outside the United StatesWe strive to create a global community with consistent standards for everyone, but we also strive to respect local laws. The following provisions apply to users and non-users who interact with Facebook outside the United States:
  1. You consent to having your personal data transferred to and processed in the United States.
  2. If you are located in a country embargoed by the United States, or are on the U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals you will not engage in commercial activities on Facebook (such as advertising or payments) or operate a Platform application or website. You will not use Facebook if you are prohibited from receiving products, services, or software originating from the United States.
  3. Certain specific terms that apply only for German users are available here.
 17. Definitions
  1. By “Facebook” or” Facebook Services” we mean the features and services we make available, including through (a) our website at http://www.facebook.com and any other Facebook branded or co-branded websites (including sub-domains, international versions, widgets, and mobile versions); (b) our Platform; (c) social plugins such as the Like button, the Share button and other similar offerings; and (d) other media, brands, products, services, software (such as a toolbar), devices, or networks now existing or later developed. Facebook reserves the right to designate, in its sole discretion, that certain of our brands, products, or services are governed by separate terms and not this SRR.
  2. By “Platform” we mean a set of APIs and services (such as content) that enable others, including application developers and website operators, to retrieve data from Facebook or provide data to us.
  3. By “information” we mean facts and other information about you, including actions taken by users and non-users who interact with Facebook.
  4. By “content” we mean anything you or other users post, provide or share using Facebook Services.
  5. By “data” or “user data” or “user’s data” we mean any data, including a user’s content or information that you or third parties can retrieve from Facebook or provide to Facebook through Platform.
  6. By “post” we mean post on Facebook or otherwise make available by using Facebook.
  7. By “use” we mean use, run, copy, publicly perform or display, distribute, modify, translate, and create derivative works of.
  8. By “application” we mean any application or website that uses or accesses Platform, as well as anything else that receives or has received data from us.  If you no longer access Platform but have not deleted all data from us, the term application will apply until you delete the data.
  9. By “Trademarks” we mean the list of trademarks provided here.
 18. Other
  1. If you are a resident of or have your principal place of business in the US or Canada, this Statement is an agreement between you and Facebook, Inc.  Otherwise, this Statement is an agreement between you and Facebook Ireland Limited.  References to “us,” “we,” and “our” mean either Facebook, Inc. or Facebook Ireland Limited, as appropriate.
  2. This Statement makes up the entire agreement between the parties regarding Facebook, and supersedes any prior agreements.
  3. If any portion of this Statement is found to be unenforceable, the remaining portion will remain in full force and effect.
  4. If we fail to enforce any of this Statement, it will not be considered a waiver.
  5. Any amendment to or waiver of this Statement must be made in writing and signed by us.
  6. You will not transfer any of your rights or obligations under this Statement to anyone else without our consent.
  7. All of our rights and obligations under this Statement are freely assignable by us in connection with a merger, acquisition, or sale of assets, or by operation of law or otherwise.
  8. Nothing in this Statement shall prevent us from complying with the law.
  9. This Statement does not confer any third party beneficiary rights.
  10. We reserve all rights not expressly granted to you.
  11. You will comply with all applicable laws when using or accessing Facebook.

By using or accessing Facebook Services, you agree that we can collect and use such content and information in accordance with the Data Policy as amended from time to time. You may also want to review the following documents, which provide additional information about your use of Facebook:
 • Payment Terms: These additional terms apply to all payments made on or through Facebook, unless it is stated that other terms apply.
 • Platform Page: This page helps you better understand what happens when you add a third-party application or use Facebook Connect, including how they may access and use your data.
 • Facebook Platform Policies: These guidelines outline the policies that apply to applications, including Connect sites.
 • Advertising Guidelines: These guidelines outline the policies that apply to advertisements placed on Facebook.
 • Self-Serve Ad Terms: These terms apply when you use the Self-Serve Ad Interfaces to create, submit, or deliver any advertising or other commercial or sponsored activity or content.
 • Promotions Guidelines: These guidelines outline the policies that apply if you offer contests, sweepstakes, and other types of promotions on Facebook.
 • Facebook Brand Resources: These guidelines outline the policies that apply to use of Facebook trademarks, logos and screenshots.
 • Pages Terms: These guidelines apply to your use of Facebook Pages.
 • Community Standards: These guidelines outline our expectations regarding the content you post to Facebook and your activity on Facebook.

To access the Statement of Rights and Responsibilities in several different languages, change the language setting for your Facebook session by clicking on the language link in the left corner of most pages.  If the Statement is not available in the language you select, we will default to the English version.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s